Иницијативи за застапување: што, каде, како

По спроведувањето на IdeaLabs во јули, неколку иницијативи беа предложени од страна на учесниците да се развиjат во иницијативи за застапување. Се дискутираше за многу теми, беше анализирано и се дебатираше за време на IdeaLabs, следниве теми беа избрани за...
Read More

Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Иницијативи за застапување: Млади Работната група за млади има развиено прашалник кој има за цел да се дознае мислењето на сите оние кои се поврзани со тоа дали е потребна младинска работа во Македонија. Ве молиме да го пополните ако сте младински работник, работите...
Read More

Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Иницијативи за застапување: дискриминација Работната група за дискриминација има развиено прашалник со кој се оценува степенот на вклученост на Ромите во различни заедници во земјата. Ве молиме да го пополните, ако работите во граѓанска организација или институција и...
Read More

Иницијативи за застапување: што, каде, како

По спроведувањето на IdeaLabs во јули, неколку иницијативи беа предложени од страна на учесниците да се развиjат во иницијативи за застапување. Се дискутираше за многу теми, беше анализирано и се дебатираше за време на IdeaLabs, следниве теми беа избрани за... read more

5th IdeaLab: Social inclusion of marginalised groups

The CS4EU project started in the beginning of 2016 and brought together over 50 CSOs from Macedonia. Overall the IdeaLabs brought together young people and gave them a chance to promote solution to problems that are facing the communities. At the final IdeaLab in the... read more
This project is funded
by the European Union