Повик за работни групи

Центар за Интеркултурен Дијалог во соработка со Европската Проектна Асоцијација и Македонскиот Зелен Центар отвараат повик за работни групи од граѓански организации од Македонија со цел имплементација на иницијативите кои беа работени на претходно организираните Idea...
Read More

Повик за учесници Студиска посета во Брисел

…Дали сте претставник на НГО, кој сака да открие повеќе за Европскиот интеграциски процес? …Дали сте заинтересира за посета на Европските институции во Брисел? …Дали вашето поле на интересирање е поврзано со темата развивање на граѓанското општество и...
Read More

4th IdeaLab in Skopje: Youth

The fourth event of the IdeaLabs initiative took place in Skopje as well, on  July 18-19. It gathered around 25 participants to discuss a topic that is crucial when it comes to the activisation of civil society – youth. The facilitator for this IdeaLab was Mila...
Read More

5th IdeaLab: Social inclusion of marginalised groups

The CS4EU project started in the beginning of 2016 and brought together over 50 CSOs from Macedonia. Overall the IdeaLabs brought together young people and gave them a chance to promote solution to problems that are facing the communities. At the final IdeaLab in the... read more

4th IdeaLab in Skopje: Youth

The fourth event of the IdeaLabs initiative took place in Skopje as well, on  July 18-19. It gathered around 25 participants to discuss a topic that is crucial when it comes to the activisation of civil society – youth. The facilitator for this IdeaLab was Mila... read more
This project is funded
by the European Union