Датум: 14-15 Јули 2016

Локација: Скопје

Профил на учесници: претставници на НВО

Цел: Оваа лабораторија на идеи  беше организирана за да се вклучат различни претставници на невладини организации во отворена бура на идеи за да соберат идеи за застапување на реформите за ЕУ, следејќи ги препораките на извештајот на ЕУ за напредок.

Оваа специфична лабораторија на идеии беше фокусирана на медиумскиот плурализам како едена од темите предложени од страна на дизајнираниот проект насловен Граѓанско Општество за Европска Интеграција: работа против дискриминација, социјално вклучување на маргинализираните групи, одржлив развој, млади и медиумски плурализам.

Време

Назим

Деталји

10:00 – 11:00 Вовед во медиумскиот плурализам Концепт на медиумскиот плурализам, идејата зад потребите на медиумскиот плурализам,ЕУ  Рамковната на медиумскиот плурализам,
11:00 – 12:00 Specific Дискусија од страна на учесниците како медиумскиот плурализам ги погодува демократските вредности,  како што се:  слободата на изразување, слободата на медиумите, медиумската разновидност, различни интереси  на публиката…
12:15 – 14:00 Бура на идеи Фокусирана  и наративна сесија на  бреинсторминг, за да се избере најважната тема на медиумски плурализам за да биде тема на кампањата за застапување која ќе биде имплементирана од страна на учесникот,  како една од главните цели на овој проект.

Учесникот  го избера медиумската писменост за да се развива како главна тема за изработка на стратегија за лобирање во втората фаза на проектот.

15.07.2016

10:00 – 12:00

Вовед во медиумска писменост Презентација на моменталната состојба на медиумската писменост во Македонија: Зошто медиумската писменост е важна

Законска рамка, најважните фактори меѓу владините институции и организациите на Граѓанското Општество

12:30 – 14:00 Крајниот заклучок Откривање на најважните прашања  за медиумска писменост за да бидат дел од кампањата за застапување

Мапирање на поддржувачи и противници за време на кампањата за застапување

Материјали:

  • Материјали за медиумскиот плурализам
  • Материјали за медиумска писменост (на пример: (лаптоп, проектор, хартија, пенкала, бела табла)

Белешки:

Учесниците на работилницата  избрале многу важни теми (медиумската писменост) да биде тема на нивната кампања за застапување во областа на медиумскиот плурализам. Тие покажаа голем ентузијазам и мотивација за да продолжат да работат…