Иницијативи за застапување: што, каде, како

Иницијативи за застапување: што, каде, како

По спроведувањето на IdeaLabs во јули, неколку иницијативи беа предложени од страна на учесниците да се развиjат во иницијативи за застапување. Се дискутираше за многу теми, беше анализирано и се дебатираше за време на IdeaLabs, следниве теми беа избрани за...
Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Иницијативи за застапување: Млади Работната група за млади има развиено прашалник кој има за цел да се дознае мислењето на сите оние кои се поврзани со тоа дали е потребна младинска работа во Македонија. Ве молиме да го пополните ако сте младински работник, работите...
Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Иницијативи за застапување: дискриминација Работната група за дискриминација има развиено прашалник со кој се оценува степенот на вклученост на Ромите во различни заедници во земјата. Ве молиме да го пополните, ако работите во граѓанска организација или институција и...
Прашалник за „Конкурентност на младите на пазар на труд“

Прашалник за „Конкурентност на младите на пазар на труд“

Иницијативи за застапување: одржлив развој Работната група за одржлив развој има развиено прашалник, кој истражува кои капацитети на младите луѓе треба да бидат развиени за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Ве молиме да го пополните прашалникот ако работите...
Повик за ментори: инициjативи за застапување

Повик за ментори: инициjативи за застапување

European Project Association, Center for Intercultural Dialogue и Macedonian Green Center се во потрага по ментори кои ќе го фацилитираат спроведувањето на иницијативи за застапување, кои се дел од проектот Граѓанско општество за Европски Интеграции. Иницијативити за...