Cтудиска посета во Брисел: турнеја низ европските организации

Cтудиска посета во Брисел: турнеја низ европските организации

Во октомври, 20 организации од граѓанскиот сектор во Македонија имаа можност да учестуваат на студиска посета во Брисел. Студиската посета беше дел од проектот „Граѓанско општество за европски интеграции“ поддржан од Европска Комисија преку ИПА инструментот. Посетата...
Повик за работни групи

Повик за работни групи

Центар за Интеркултурен Дијалог во соработка со Европската Проектна Асоцијација и Македонскиот Зелен Центар отвараат повик за работни групи од граѓански организации од Македонија со цел имплементација на иницијативите кои беа работени на претходно организираните Idea...

3. Медиумски плурализам

Датум: 14-15 Јули 2016 Локација: Скопје Профил на учесници: претставници на НВО Цел: Оваа лабораторија на идеи  беше организирана за да се вклучат различни претставници на невладини организации во отворена бура на идеи за да соберат идеи за застапување на реформите за...

4. Млади

Датум на настанот: 18-19 Јули 2016 Локација: Скопје Искуство на учесниците: Учесниците беа претставници на младински организации, организации кои работат со млади и граѓански организации. Искуството на учесниците варираше од луѓе со повеќе годишно искуство во...

5. Социјална инклузија на маргинализирани групи

Датум на настанот: 21-22 Јули 2016 Локација: Скопје Профил на учесници: претставници на НВО Искуство на учесниците: Учесниците беа претставници на граѓанскиот сектор, воглавно вработени или волонтери од НВО кои работат на правата за маргинализираните заедници, луѓе со...