Третиот модул на Multipliers Training Course

Третиот модул на Multipliers Training Course

Помеѓу 12-15ти мај во Маврово се одржа третиот и последен модул за Multipliers Training Course. Модулот, именуван како “Гласот на граѓанинот потреба на Европската Унија”, ја истражуваше врската помеѓу Европската Унија и граѓанското општество, како механизми зад...
Вториот модул на  Multipliers Training Course

Вториот модул на Multipliers Training Course

Вториот модул од Multipliers Training Course се одржа помеѓу 5-8 мај во Маврово и во него беа вклучени 20 млади луѓе кои беа присутни за време на првиот модул, сите членови на граѓански општествени организации, со цел за продлабочување на нивното знаење за процесот на...
Првиот модул наобуката во Маврово: добар почеток

Првиот модул наобуката во Маврово: добар почеток

Првиот модул на Multipliers Training Course се одржа во Маврово помеѓу 12 и 24 април. Тридневната обука вклучуваше 20 претставници на граѓански општествени организации во државата; групната обука се фикусираше на дискусија за застапување и кампањи на лобирање, развој...