Повик за ментори: инициjативи за застапување

Повик за ментори: инициjативи за застапување

European Project Association, Center for Intercultural Dialogue и Macedonian Green Center се во потрага по ментори кои ќе го фацилитираат спроведувањето на иницијативи за застапување, кои се дел од проектот Граѓанско општество за Европски Интеграции. Иницијативити за...
Повик за работни групи

Повик за работни групи

Центар за Интеркултурен Дијалог во соработка со Европската Проектна Асоцијација и Македонскиот Зелен Центар отвараат повик за работни групи од граѓански организации од Македонија со цел имплементација на иницијативите кои беа работени на претходно организираните Idea...
Повик за учесници Студиска посета во Брисел

Повик за учесници Студиска посета во Брисел

…Дали сте претставник на НГО, кој сака да открие повеќе за Европскиот интеграциски процес? …Дали сте заинтересира за посета на Европските институции во Брисел? …Дали вашето поле на интересирање е поврзано со темата развивање на граѓанското општество и...
Повик за учесници – IdeaLabs

Повик за учесници – IdeaLabs

Лабoраториите за идеи (Idea Labs) ќе бидат простор каде што претставници од здруженија на граѓани од Македонија ќе развиваат иновативни и креативни идеи за процеси за застапување кон ЕУ реформите во Македонија. Тие ќе бидат организирани со користење на неформален...