Иницијативи за застапување: што, каде, како

По спроведувањето на IdeaLabs во јули, неколку иницијативи беа предложени од страна на учесниците да се развиjат во иницијативи за застапување. Се дискутираше за многу теми, беше анализирано и се дебатираше за време на IdeaLabs, следниве теми беа избрани за...
Read More

Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Иницијативи за застапување: Млади Работната група за млади има развиено прашалник кој има за цел да се дознае мислењето на сите оние кои се поврзани со тоа дали е потребна младинска работа во Македонија. Ве молиме да го пополните ако сте младински работник, работите...
Read More

Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Иницијативи за застапување: дискриминација Работната група за дискриминација има развиено прашалник со кој се оценува степенот на вклученост на Ромите во различни заедници во земјата. Ве молиме да го пополните, ако работите во граѓанска организација или институција и...
Read More

4th IdeaLab in Skopje: Youth

The fourth event of the IdeaLabs initiative took place in Skopje as well, on  July 18-19. It gathered around 25 participants to discuss a topic that is crucial when it comes to the activisation of civil society – youth. The facilitator for this IdeaLab was Mila... read more

3rd IdeaLab: Media Pluralism, Skopje

This IdeaLab on Media Pluralism targeted participants who are interested in finding out the situation related to media pluralism in the country and, more specifically, how to engage various CSO representatives in an open brainstorming to generate ideas for advocacy on... read more
This project is funded
by the European Union