Иницијативи за застапување: одржлив развој

Работната група за одржлив развој има развиено прашалник, кој истражува кои капацитети на младите луѓе треба да бидат развиени за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Ве молиме да го пополните прашалникот ако работите во компанија / организација и/или доколку имате мислење за тоа како младите можат да бидат поконкурентни на пазарот на трудот.

Click to access the questionnaire