Иницијативи за застапување: што, каде, како

Иницијативи за застапување: што, каде, како

По спроведувањето на IdeaLabs во јули, неколку иницијативи беа предложени од страна на учесниците да се развиjат во иницијативи за застапување. Се дискутираше за многу теми, беше анализирано и се дебатираше за време на IdeaLabs, следниве теми беа избрани за... read more
Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Прашалник за ”Младинската работа во македонија – да се биде или не?”

Иницијативи за застапување: Млади Работната група за млади има развиено прашалник кој има за цел да се дознае мислењето на сите оние кои се поврзани со тоа дали е потребна младинска работа во Македонија. Ве молиме да го пополните ако сте младински работник, работите... read more
Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Прашалник за ”Сегрегација на ромска популација”

Иницијативи за застапување: дискриминација Работната група за дискриминација има развиено прашалник со кој се оценува степенот на вклученост на Ромите во различни заедници во земјата. Ве молиме да го пополните, ако работите во граѓанска организација или институција и... read more
Прашалник за „Конкурентност на младите на пазар на труд“

Прашалник за „Конкурентност на младите на пазар на труд“

Иницијативи за застапување: одржлив развој Работната група за одржлив развој има развиено прашалник, кој истражува кои капацитети на младите луѓе треба да бидат развиени за да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Ве молиме да го пополните прашалникот ако работите... read more
Повик за ментори: инициjативи за застапување

Повик за ментори: инициjативи за застапување

European Project Association, Center for Intercultural Dialogue и Macedonian Green Center се во потрага по ментори кои ќе го фацилитираат спроведувањето на иницијативи за застапување, кои се дел од проектот Граѓанско општество за Европски Интеграции. Иницијативити за... read more
Cтудиска посета во Брисел: турнеја низ европските организации

Cтудиска посета во Брисел: турнеја низ европските организации

Во октомври, 20 организации од граѓанскиот сектор во Македонија имаа можност да учестуваат на студиска посета во Брисел. Студиската посета беше дел од проектот „Граѓанско општество за европски интеграции“ поддржан од Европска Комисија преку ИПА инструментот. Посетата... read more
Повик за работни групи

Повик за работни групи

Центар за Интеркултурен Дијалог во соработка со Европската Проектна Асоцијација и Македонскиот Зелен Центар отвараат повик за работни групи од граѓански организации од Македонија со цел имплементација на иницијативите кои беа работени на претходно организираните Idea... read more

3. Медиумски плурализам

Датум: 14-15 Јули 2016 Локација: Скопје Профил на учесници: претставници на НВО Цел: Оваа лабораторија на идеи  беше организирана за да се вклучат различни претставници на невладини организации во отворена бура на идеи за да соберат идеи за застапување на реформите за... read more

4. Млади

Датум на настанот: 18-19 Јули 2016 Локација: Скопје Искуство на учесниците: Учесниците беа претставници на младински организации, организации кои работат со млади и граѓански организации. Искуството на учесниците варираше од луѓе со повеќе годишно искуство во... read more

5. Социјална инклузија на маргинализирани групи

Датум на настанот: 21-22 Јули 2016 Локација: Скопје Профил на учесници: претставници на НВО Искуство на учесниците: Учесниците беа претставници на граѓанскиот сектор, воглавно вработени или волонтери од НВО кои работат на правата за маргинализираните заедници, луѓе со... read more